Ημερολόγιο

Κυριακή 20 Μαΐου 2012

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2012-2013 θα γίνουν από την 1η έως και την 21η  Ιουνίου 2012 και τις ώρες 10:00 – 13:30.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών είναι :
1.      Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας για την εγγραφή του µαθητή στα οικεία Μητρώα ή ∆ηµοτολόγια, εκδόσεως εντός του τελευταίου πριν την εγγραφή τριµήνου.
2.      Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του µαθητή ή προσκόµιση άλλου στοιχείου,
στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα  προβλεπόµενα εµβόλια.
3.      Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
4.      Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
5.      Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
6.      Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του µαθητή.
7.      Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Αν επιθυμείτε τα παιδιά σας να συμμετέχουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα πρέπει να συμπληρώσετε  τη σχετική Αίτηση – Δήλωση.
Ελέγξτε εάν η διεύθυνση κατοικίας του παιδιού βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης του σχολείου μας. Τα όρια θα τηρηθούν αυστηρά.

   Ο Διευθυντής του Σχολείου

          Δαλαβίκας Θεόδωρος

Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

Γενική συνέλευση συλλόγου


Την Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 18:30 θα γίνει η δεύτερη ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Θα γίνει απολογισμός πεπραγμένων για το σχολικό έτος που "τρέχει" και συζήτηση πάνω σε φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας του σχολείου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι θα παρευρεθεί και ο διευθυντής του σχολείου ώστε να παρέχει άμεση ενημέρωση για τη λειτουργία του.
Πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι παρόντες.