Ημερολόγιο

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

Εκλογοαπολογιστική και εκλογές

Αριθ. πρωτ. 264/14, Μαρούσι 30/09/2014

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση

Αγαπητοί γονείς,
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας σας καλεί την :
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014
σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η συνέλευση θα γίνει
 στις 6.30 μμ στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου.

ΘΕΜΑΤΑ
·        Διοικητικός  απολογισμός 2012-2014.
·        Οικονομικός απολογισμός 2012-2014.
·        Υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ, την εξελεγκτική επιτροπή, την σχολική κοινότητα και την Ένωση Γονέων.
·        Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές
·        Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Όσοι  επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ του συλλόγου, την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Σχολική Κοινότητα και την Ένωση Γονέων του Δήμου Αμαρουσίου παρακαλώ, για να διευκολύνουν τις διαδικασίες, να επικοινωνήσουν με τον Γεν.Γραμματέα του Συλλόγου κο Βασίλη Μπούρα (6932339489)  μέχρι την Τρίτη 7 0κτωβρίου 2014.
Υποψηφιότητες για τα όργανα του συλλόγου μπορείτε ακόμη να θέσετε και κατά την διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση θα παρευρίσκεται και ο Διευθυντής του σχολείου κος Θ. Δαλαβίκας, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου.

Αγαπητοί γονείς, η Γενική μας Συνέλευση παίρνει σημαντικές αποφάσεις για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, σε ότι αφορά την εκπαίδευση των παιδιών μας. Θεωρούμε ότι η παρουσία σας είναι απαραίτητη. Το σχολείο είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο στη ζωή των παιδιών μας, αλλά και στη δική μας.

Σημ. Στην απευκταία περίπτωση μη απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί την Τετάρτη 15/10/2014 στον ίδιο χώρο και ώρα ,χωρίς περεταίρω πρόσκληση.


Στις   εκλογές ψηφίζω για:

(1)  Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου :
Το επταμελές (7) όργανο που διοικεί το Σύλλογο Γονέων. Το ΔΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ,τον  Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τρία μέλη. Το ΔΣ εκτός της διοίκησης του συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και λαμβάνει αποφάσεις σε κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου. Επίσης είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει θητεία δυο (2) χρόνια και εκλέγονται 7 τακτικά και 7 αναπληρωματικά μέλη.
(2)  Εξελεγκτική Επιτροπή :
Τριμελής (3) επιτροπή με δυο αναπληρωματικά μέλη, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση και έχει ως έργο της τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ, του ισολογισμού, του προυπολογισμού, του απολογισμού, των βιβλίων του ταμείου και των δικαιολογητικών των δαπανών. Έχει θητεία δυο (2) χρόνια.
(3) Σχολική Κοινότητα:
Μετά την εφαρμογή του Ν.3852/10 (ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ) ,οι Σχολικές Επιτροπές συγχωνεύτηκαν σε Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ ,και η εκπροσώπηση των Γονέων γίνεται μέσω της Ένωσης Γονέων.
Ως εκ τούτου σε όσα καταστατικά Συλλόγων αναγράφεται η εκλογή εκπροσώπων για Σχολική Επιτροπή δεν ισχύει.
Αντ’ αυτού στην Υπουργική απόφαση 8440/25.2.11 ΥΠΕΣ άρθρο 1 §2 καθορίζεται η λειτουργία ενός νέου οργάνου που λειτουργεί ως εξής:
«2.Με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε ο διευθυντής σχολείου, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος συλλόγου διδασκόντων, τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Συμβούλιο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται
στη διάθεση του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 8 της παρούσας.»
Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας έχει εισηγητικό χαρακτήρα προς τις Σχολικές Επιτροπές , άλλα το έργο του είναι κρίσιμο αφού αντιπροσωπεύει την καταγραφή των αναγκών όλων των φορέων που συμμετέχουν στο σχολείο.
Παράλληλα αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στην διεκδίκηση υλοποίησης των αιτημάτων/κάλυψης αναγκών από την Διεύθυνση του σχολείου (που ουσιαστικά εκπροσωπεί όλη την ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) στις Σχολικές επιτροπές.
Εκλέγεται ένα (1) τακτικό μέλος και ένα αναπληρωματικό.
(4)   Εκπροσώπους στην Ένωση Γονέων Αμαρουσίου :
Οι Σύλλογοι Γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μια Ένωση Γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα (30) μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ είναι να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3  των μαθητών του σχολείου. Η θητεία των εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων είναι διετής (2 χρόνια).


Τα επίσημα αρχεία των παραπάνω, εδώ και εδώ.

Εκ του συλλόγου